O webinarze

Podczas webinaru dowiesz się:

  • Na czym polega PPK - zasady działania nowego programu emerytalnego, obowiązki przedsiębiorców i terminy dla firm zatrudniajacych poniżej 20 pracowników
  • Jak przygotować mikro i małą firmę do obsługi PPK
  • Podzielimy się doświadczeniami z etapu wdrażania PPK w większych firmach
  • Jak sprawnie obsługiwać nowy program emerytalny z aplikacją Comarch PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe w mikro i małych firmach

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – to wdrażany od 2019 roku, powszechny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zgromadzenie środków, które pracownik będzie mógł wykorzystać po ukończeniu 60 roku życia. Program docelowo będą musiały obsługiwać wszystkie polskie firmy.

Przepisy o PPK wchodzą w życie stopniowo. Na pierwszy ogień poszły największe, zatrudniające powyżej 250 pracowników firmy – a jako ostatni nowe prawo będą musieli wdrożyć mniejsi przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.W 2021 r. PPK zaczyna obowiązywać firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników.

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa - wymaga szeregu działań przygotowawczych a później stałej obsługi programu. Na firmie ciąży obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK i podpisania z nią umowy, prowadzenia ewidencji uczestników programu oraz składanych przez nich deklaracji, naliczania i ewidencjonowania miesięcznych składek, raportowania do instytucji finansowych.

W trakcie webiaru powiemy jak krok po kroku przygotować firmę do osługi PPK. Pokażemy też jak dzięki aplikacji Comarch PPK, mikro i małe firmy szybko i prosto mogą obsługiwać Pracownicze Plany Kapitałowe.

Partnerzy Webinaru

Prelegent

  • Urszula Kozłowska
    Urszula Kozłowska Konsultantka Comarch ERP Optima
    Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunku Informatyka i Ekonometria specjalność: Zarządzanie informacjami. Pracę w firmie Comarch rozpoczęła w 2010 roku. Zajmuje się wsparciem merytorycznym Klientów oraz Partnerów w obrębie modułu Płace i Kadry systemu Comarch ERP Optima a także aplikacji Comarch HRM. Odpowiada także za przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu tej tematyki.